The Cotton Club

The Cotton Club
191 Ingram Street, Glasgow, G1 1DA
Photo of The Cotton Club