Bonzai Sushi Bar

Bonzai Sushi Bar
23 Hotel Street, Leicester, LE1 5AW
  • Telephone 01162518230
Photo of Bonzai Sushi Bar