Shikara

Shikara
21 Bute Street, London, SW7 3EY
  • Telephone 02075816555
Photo of Shikara