Tem Tep

Tem Tep
135 Kensington Church Street, London, W8 7LP
  • Telephone 02077927816
Photo of Tem Tep