Tinto Tapas Bar

Tinto Tapas Bar
39–41 Hyndland Street, Glasgow, G11 5QF
  • Telephone 0141 337 3135
  • Pre-theatre times Mon–Sat 5–7pm
  • Average price £7.95 (3 tapas); £14 (evening meal)
  • Pre-theatre price £9.50
  • Website tintotapasbar.co.uk
in association with
Birra Moretti