The White Swan

The White Swan
20 Farringdon Street, EC4A 4AB
Photo of The White Swan