Milnes Bar

Milnes Bar
35 Hanover Street, Edinburgh, EH2 2PJ
  • Box office 0131 225 6738
Photo of Milnes Bar