Boston Tea Party

Boston Tea Party
Jamaica House, 82-84 Vauxhall Street, Plymouth, PL4 0EX
Photo of Boston Tea Party